Welcome to our online store!

Effekten av byte av styrled på bilen

ABS tillhör bromssystemet, och styrväxeln och dragstångens kulled tillhör styrmekanismen.Därför blir ABS inte känsligt om du byter styrspindel.De är olika strukturella komponenter.Det kommer att uppstå onormala ljud när ratten är på plats, oavsett var eller när fordonets hastighet inte överstiger 20 kilometer i timmen.Att vrida på ratten är löst eller att vrida på ratten är tungt Mycket svårt.En typisk boosterpump går sönder, rotationsriktningen är svår och rotationsriktningen blir särskilt tung under körning.För närvarande kan styrsystemet på bilar grovt delas in i mekanisk styrväxel, mekanisk hydraulisk servostyrning, elektrohydraulisk servostyrning och elektrisk servostyrning.

För närvarande är de flesta nya modeller utrustade med elektrohydrauliska eller elektriska servosystem, medan mekaniska styrväxlar successivt har tagits bort.Försiktighetsåtgärder för underhåll av mekanisk styrväxel: Vid körning på ojämna vägar, sakta ner för att minska belastningen på styrväxeln.Var noga med att kontrollera statusen för skyddshylsorna på båda sidor av styrväxeln och skyddshylsorna som är anslutna till styrväxelns övre universala horisontella axel.Skador på manteln är den viktigaste faktorn som leder till tidigt slitage och skador på styrväxeln.Efter att manteln är skadad kommer vatten, damm och sand in i styrväxeln genom den skadade delen, förstör fettfilmen på kuggstången och orsakar korrosion och onormalt slitage på styrväxeln.Fett kommer gradvis att bli smutsigt och försämras under användning, vilket minskar smörjförmågan;samtidigt kommer materialet under slitage gradvis att öka, och fenomenet med nötande slitage kommer att bli mer och mer allvarligt, vilket kommer att förvärra slitaget på styrväxeln.

Effekten av byte av styrled på bilen

Effekten av byte av styrled på bilen

Styrväxeln har dåliga driftsförhållanden och tung belastning, så specialfett måste användas.Under användning ökar spelet för styrväxeln gradvis.Om rattavståndet är för stort måste styrväxeln kontrolleras.Om kuggstången är onormalt sliten och kraftigt sliten, måste styrväxelenheten bytas ut.Underhåll inte styrväxeln i en vägbutik med dålig utrustning och låg teknisk nivå.Felaktig justering av styrväxeln kommer att orsaka stopp, äventyra körning och personlig säkerhet.Utökade data: bilstyrväxel, även känd som styrväxel och styrväxel, är den viktigaste komponenten i bilens styrsystem.Dess funktion är att öka kraften som överförs från ratten till styrtransmissionsmekanismen och ändra riktningen på kraftöverföringen.

Bilstyrväxelns oönskade konsekvenser: Riktningsavvikelse: Vid körning upplever bilen att bilen automatiskt lutar åt ena sidan, och ratten måste hållas stadigt för att hålla en upprätt körriktning.Orsakerna är: vänster och höger däckstryck är inte lika;individuella bromsbackar repar bromsnavet, eller ett hjullager är för hårt;individuella bladfjädrar är brutna, och elasticiteten hos stålplåtarna på båda sidor är ojämn;framaxeln eller ramen är böjd;framhjulen är felinriktade eller på båda sidor. Hjulbasen är inte lika;gapet mellan styrspindeln och bussningen skiljer sig från vänster till höger, eller så är spänningsjusteringen av kullederna på båda sidor av dragstången olika;lastbilen är ojämn.Riktningssving: När bilen kör känns det som att de två framhjulen svänger från sida till sida och ratten är svår att greppa.Anledningen är: dragstångens kulhuvud är för löst justerat, rattens fria slag är för stort;ingreppsgapet mellan styrväxelns rulle och snäckan är för stort;gapet mellan snäckans övre och nedre lager är för stort;gapet mellan styrspindeln och bussningen är för stort;den främre hjulkåpans lagerenhet Löst eller överdrivet svängande framhjulsfälg;felaktig framhjulsposition.

Styrknogarna, bromsok och styrknogar som tillverkas av Yuhuan Chuangyu Machinery gör bilen mer smidig, kraftfull, inte bara vacker utan också lätt att svänga, välkontrollerad och kan skydda våra liv.


Posttid: 2021-nov-11